Oct 02

Prijava učešća za 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske

Da biste prijavili vaš rad za Drugi Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, ispunite prijavni obrazac:

Da li su koautori saglasni sa prijavom rada? (obavezno)
DaNe

About The Author