Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 3. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

GDJE?

@banskidvor.kulturnicentar u Banjaluci

KADA?

09. – 12.09.2021. godine

GLAVNE TEME KONGRESA:

►Dijagnostika i terapija dijabetesa tipa 1

►Dijagnostika i terapija dijabetesa tipa 2

►Dijabetes, komplikacije i komorbiditeti

►Prevencija i liječenje gojaznosti

►Oboljenja štitne i paraštitne žlijezde

►Bolesti hipofiza, nadbubrežnih žlijezda

►Endokrine bolesti tokom trudnoće

►Reproduktivna endokrinologija i osteoporoza

O Udruženju

Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, je naučna-stručna organizacija, neprofitna, interesna, dobrovoljno udruženih članova koji prihvaćaju programske ciljeve i zadatke utvrđene  Statutom  Udruženja  i zakonom.

Udruženje  djeluje kao samostalna, nezavisna i nepolitična organizacija u odnosu na državne, privredne i stranačke institucije i organizacije, pred kojima zastupa profesionalne interese svojih članova.

Udruženje    endokrinologa  i  dijabetologa Republike Srpske  je  od  01.03.2019  godine postalo  punopravni član Evropskog udruženja  endokrinologa (ESE).

Saznajte više

Program rada i knjiga sažetaka – Novine u tireologiji

Simpozijum “Novine u tireologiji”

Časopis  Komore  doktora medicine  Republike Srpske

MedicCom -Veliki pečat -prof.dr Snježana Popović-Pejičić

Treći Kongres endokrinologa i dijabetologa RS

3. Kongresu endokrinologa i dijabetologa RS

NMK skupovi – endokrinolozi

PREDGOVOR ZA MONOGRAFIJU Savremeni stavovi u liječenju dijabetes melitusa tipa 2

KORICE MONOGRAFIJE SAVREMENI STAVOVI U LIJEČENJU DIJABETES MELITUSA TIPA 2 Snezana Popović-Pejicic

MONOGRAFIJA SAVREMENI STAVOVI U LIJEČENJU DIJABETES MELITUS TIPA 2 Snjezana Popović-Pejicic

KORICE PROGRAMSKE KNJIGE

PROGRAMSKA KNJIGA

KORICE KNJIGE SAŽETAKA I ODABRANIH RADOVA U CJELOSTI

KNJIGA SAŽETAKA I ODABRANIH RADOVA U CJELOSTI

Simpozijum Dijabetes  i KV bolesti  u ANURS-u

Smjernice za liječenje dijabetes melitusa tipa 2 u RS 2021

3. Kongres Endokrinologa i dijabetologa RS – Program

ANURS Simpozijum – 3. Kongres Endokrinologa i dijabetologa RS

Berlin Chemie Webinar 2021 – Agenda

ESE News 2020 Issue 44

ESE  Statement  on  Covid -19

Primjena telemedicine u endokrinologiji

State of the World’s Nursing 2020

Svjetski dan dijabetesa WDD 2020.

Liječenje dijabetesa u vrijeme pandemije corona virusa

Preporuke  za  kontrolu i  liječenje  poremećaja  regulacije glukoze kod osoba  sa dijabetesom tokom  bolesti

Preporuke za zaštitu osoba koje boluju od šećerne bolesti od korona virusa

Preporuke ISPAD 25. marta 2020. Za djecu i mlade oboljele od Diabetes mellitusa: Sažetak preporuka za COVID-19 kod djece oboljele od dijabetesa

Preporuke za zaštitu osoba koje imaju gestacijski dijabetes od covid-19 infekcije

Covid-19: informacije i preporuke za pacijente sa bolestima štitne žlijezde

Preporuke Udruženja endokrinologa  i  dijabetologa  Republike Srpske ČIRILICA

Preporuke Udruženja endokrinologa  i  dijabetologa  Republike Srpske LATINICA

Pacijenti postavljaju pitanja

Trebate mišljenje specijaliste? Ispunite kratku formu i odgovor ubrzo stiže.

    Naši Partneri