O Udruženju

Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, je naučna-stručna organizacija, neprofitna, interesna, dobrovoljno udruženih članova koji prihvaćaju programske ciljeve i zadatke utvrđene  Statutom  Udruženja  i zakonom.

Udruženje  djeluje kao samostalna, nezavisna i nepolitična organizacija u odnosu na državne, privredne i stranačke institucije i organizacije, pred kojima zastupa profesionalne interese svojih članova.

Udruženje    endokrinologa  i  dijabetologa Republike Srpske  je  od  01.03.2019  godine postalo  punopravni član Evropskog udruženja  endokrinologa (ESE).

Saznajte više

Preporuke  za  kontrolu i  liječenje  poremećaja  regulacije glukoze kod osoba  sa dijabetesom tokom  bolesti

Preporuke za zaštitu osoba koje boluju od šećerne bolesti od korona virusa

Preporuke ISPAD 25. marta 2020. Za djecu i mlade oboljele od Diabetes mellitusa: Sažetak preporuka za COVID-19 kod djece oboljele od dijabetesa

Preporuke za zaštitu osoba koje imaju gestacijski dijabetes od covid-19 infekcije

Covid-19: informacije i preporuke za pacijente sa bolestima štitne žlijezde

Preporuke Udruženja endokrinologa  i  dijabetologa  Republike Srpske ČIRILICA

Preporuke Udruženja endokrinologa  i  dijabetologa  Republike Srpske LATINICA

Pacijenti postavljaju pitanja

Trebate mišljenje specijaliste? Ispunite kratku formu i odgovor ubrzo stiže.

Naši Partneri